Akkoord Holland Casino en vakbonden, stakingen voorbij

Holland Casino heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vakbonden FNV, De Unie en ABC over een 5-jarige nieuwe CAO. In dit akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, de seniorenregeling en zekerheid op het gebied van werkgelegenheid.

De afgelopen maanden werd er regelmatig gestaakt bij de vestigingen van Holland Casino, waar ook pokerspelers hinder van ondervonden. In Rotterdam moest in maart de eerste speeldag van de High Roller worden ingekort, terwijl in Nijmegen onlangs nog Dag 1C van een Progressive Bounty na een paar uur werd geannuleerd. Veel pokeraars gaven uiting aan hun ergernis via sociale media en op het forum van PokerCity, terwijl er ook veel begrip voor de medewerkers was. Aan de periode van onzekerheid rondom het doorgaan van pokertoernooien is nu ook een einde gekomen.

De bonden eisten een betere cao dan het bedrijf wilde bieden. Het personeel wilde vooral meer zekerheid met het oog op de aanstaande privatisering. Holland Casino heeft veertien vestigingen in Nederland. Daar werken in totaal circa drieduizend mensen.

Uit het persbericht van het Holland Casino:

In een tijd waarin er veel in de kansspelsector gaat veranderen, is bewust gekozen voor een CAO met een langere looptijd van vijf jaar: van 01-01-2016 tot en met 31-12-2020.

De loonafspraken zijn als volgt.

  • Over 2016 een eenmalige uitkering van 3.5% (plus 1% additionele winstdelingsregeling)
  • Voor 2017 en 2018 een structurele verhoging van 2.0% per jaar.
  • Voor de periode 2019/2020 worden de lonen per 1 januari van dat jaar verhoogd met de gemiddelde CAO loonstijging van het voorafgaande jaar (CBS norm). Gedurende de looptijd van deze CAO vinden er geen gedwongen ontslagen plaats (Behoudens dringende economische omstandigheden en reeds aangekondigde maatregelen).

De seniorenregeling wordt op een aantal punten aangepast. Daarmee houden wij enerzijds oog voor het gezond ouder worden van onze medewerkers terwijl deze regeling tegelijk ook in de toekomst betaalbaar blijft. Er zal tevens intensief worden geïnvesteerd in arbeidsmobiliteit en loopbaanontwikkeling. Daarnaast zijn er eveneens afspraken gemaakt over generatiepact, duurzame inzetbaarheid, verlofdagen en flexibel werken.

Bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart over het akkoord:

“We zijn verheugd dat er met dit akkoord een einde komt aan een onrustige periode. Deze afspraken zijn zowel voor de korte als de langere termijn goed voor onze medewerkers, de onderneming en al haar stakeholders. Het geeft ons de rust en mogelijkheden om met de blik op de toekomst gezamenlijk ons unieke bedrijf verder uit te bouwen. Deze cao biedt onze mensen zekerheid, met name door de principeafspraak dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaats vinden gedurende de looptijd van deze cao. Dat hebben ze zonder meer verdiend door hun grote inzet en professionaliteit de afgelopen jaren.

Deze cao is het gevolg van intensieve en constructieve gesprekken met de bonden gedurende de afgelopen periode. Met dit brede pakket aan maatregelen drukken wij uit dat onze medewerkers blijvend belangrijk zijn voor Holland Casino, en dat wij die waardering ook willen vastleggen in faire arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met de grote veranderingen waar Holland Casino in de komende periode mee te maken gaat krijgen.”